Weerbaarheid: Ik-boodschappen leren geven

duim in de lucht

Wanneer anderen dingen doen of zeggen die je kind niet leuk vindt, is het heel belangrijk dat hij daar iets durft over te zeggen. Wanneer hij dat wilt doen, gebruik hij best een ik-boodschap. Dan zegt hij wat hij wilt en waaraan hij behoefte heeft. Zo voorkomt hij dat de ander zijn opmerking als aanvallend opvat.

Een ik-boodschap is niet zeggen wat je denkt van de ander. Het is niet ‘Ik vind je stom.’ Maar ‘Ik vind het niet leuk dat je zo praat tegen mij.’

Het verschil tussen een ik- en jij- boodschap.

 • Ik-boodschap

Door een ik-boodschap te gebruiken laat je kind duidelijk merken wat er in hem omgaat zowel positief als negatief. Een ik-boodschap bestaat uit het gedrag van de andere, zijn eigen gevoelens en de gevolgen.

bv. Ik ben zo blij dat je me helpt met opruimen, nu krijg ik alles af.

 • Jij-boodschap

Met een jij-boodschap geeft je kind een evaluatie, een oordeel over de ander of over het gedrag van de ander. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Kinderen kunnen afhankelijk worden van de positieve jij-boodschappen en alleen maar iets doen wanneer ze complimenten krijgen. Jij- boodschappen kunnen ook jaloezie en rivaliteit bevorderen tussen kinderen.

bv. Je bent een braaf meisje. Jij hebt dat goed gedaan.

Waarom een ik-boodschap?

 • Met een ik-boodschap blijft je kind dicht bij zichzelf. Hij vertelt wat hij ervan vindt, het is zijn mening. Dit komt minder aanvallend over omdat hij niemand beschuldigt.

 • Een ik-boodschap brengt beter over wat uw kind wilt bereiken. Je kind wilt namelijk dat het vervelend gedrag van de ander stopt. Wanneer het een ik-boodschap gebruikt, zegt het dit klaar en duidelijk.

Samenstelling van een ik-boodschap

 • Begin je boodschap met ‘ik’…

 • Benoem je gevoel of je belemmering. (Ik voel..., ik heb het gevoel dat…)

 • Benoem het gedrag van de ander dat je niet zint. (… doordat de tv zo luid staat)

 • Geef de reden waarom dat zo is. (Ik moet nog veel dingen verbeteren...)

 • Geef een suggestie van het gedrag dat je graag van de ander zou zien. (Ik wil dat jij...)

Wanneer is een ik-boodschap handig?

 • Wanneer je wilt voorkomen dat de ander boos wordt.

 • Wanneer je je geërgerd voelt.

 • Wanneer je boze reacties wilt vermijden