Over mij

GrietIn 1995 ben ik afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs. Ik heb heel snel de kans gekregen om voor de klas te staan. Ik heb les gegeven aan kleuters, alle leerjaren van de lagere school. En ook een aantal jaren aan tieners en jongvolwassen met gedragsproblemen. Om dan uiteindelijk in 2000 neer te strijken in de freinetschool "De Regenboog" te Kessel-Lo. Daar werkte ik tot en met juni 2019. De laatste 8-tal jaar werkte ik er als zorgcoördinator.

Tijdens mijn job als zorgcoördinator heb ik veel ervaring kunnen opdoen in het coachen van kinderen met leerproblemen, faalangst, gedragsproblemen...

Ik kwam ook regelmatig in contact met kinderen en gezinnen in (kans)armoede. Ik heb er dan ook altijd naar gestreefd om deze mensen te betrekken in het schoolgebeuren. Ik stel tot mijn grote spijt vast dat deze kinderen ondanks veel inspanningen toch nog steeds minder kansen krijgen op school en in de maatschappij. Zij kunnen zich niet altijd een logopedist, kinesist, therapeut... veroorloven wegens te onbekend of te duur. Daar wil ik iets aan veranderen en graag een aanbod doen naar deze kinderen/ jongeren en hun gezinnen. Daarom werk ik met een kansentarief voor deze doelgroep.

Gaandeweg kwamen er ook nascholingen en andere opleidingen bij op vlak van coöperatief leren, omgaan met kinderen met leerproblemen, omgaan met kinderen met gedragsproblemen, Het welbevinden van kwetsbare leerlingen verhogen, omgaan met kinderen met een leervoorsprong...

Creatief aan de slag gaan met groepen kinderen en jongeren is mij niet vreemd. Gedurende vele jaren heb ik de kans gekregen om ervaringen op te doen in allerlei organisaties en omgevingen. Daar kon ik ook mijn creatieve ei kwijt. Door samen met hen toneel te spelen, te dansen, te musiceren, te tekenen en te koken, kreeg ik heel veel energie en heb ik veel bijgeleerd.

Waarom doe ik wat ik doe?

Ik droom ervan dat elk kind een gelukkige, blije, zorgeloze jeugd kan beleven. Maar toch zie ik dat heel veel kinderen ongelukkig, kwaad, verdrietig rondlopen. Ze voelen zich niet begrepen, ze zien het even niet meer zien zitten, ze zijn boos zijn op alles en iedereen, ze weten niet hoe ze moeten opkomen voor zichzelf...

Wanneer ik dan ook de verhalen van hun ouders die het allemaal niet meer weten hoor. Ouders die constant aan het twijfelen gaan! Zijn we wel goed bezig? Geef ik wel genoeg aan m'n kinderen? Kan ik ze voldoende verder helpen?

Wel dan bloedt mij hart, dan moet ik in actie schieten. Want ik wil dat elk kind, elke ouder verder kan, durft op te komen voor zichzelf en zijn idealen. Dat ze terug kunnen STRALEN en VLEUGELS krijgen om verder te kunnen.

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende, praktische begeleiding voor kinderen. Het coachen van kinderen is maatwerk. Hoe lang de coaching duurt, hangt van het kind en de hulpvraag af. De kindercoach verwijst ook door naar andere deskundigen als de hulpvraag buiten zijn werkterrein valt.

Wat doet een kindercoach?

Een kindercoach ondersteunt een kind in een 'moeilijkere' periode in zijn of haar leven. Een kindercoach vertrekt vanuit de kracht van het kind zelf. Hij probeert hem te begeleiden in zijn zoektocht. Hij is er van overtuigd dat het kind zelf tot oplossingen komt, maar dat er langs zijn weg mensen staan die hem opvangen. Waarbij hij met zijn verhaal terecht kan, waaraan hij zijn vragen kan stellen. Samen met de kindercoach wordt er naar oplossingen gezocht. Op die manier wordt er aan het zelfvertrouwen gewerkt en doet jouw kind zelfkennis op.

Wanneer naar een kindercoach?

Wanneer jouw kind een tijdje niet lekker in zijn vel zit, kan je beroep doen op een kindercoach. Wanneer jouw kind:

  • niet kan opkomen voor zichzelf

  • onzeker is

  • heel erg verlegen is

  • heel veel piekert en zorgen maakt over van alles en nog wat

  • moeite heeft met emoties te uiten

  • verdrietig is

  • last heeft van driftbuien

  • gepest wordt