Privacyverklaring

  • Deze website gebruikt een minimaal aantal cookies. Geen daarvan dient om u te identificeren of te volgen. Het gaat enkel over cookies die bedoeld zijn om de website technisch vlot te laten functioneren.
  • Elk bezoek aan deze website wordt op onze servers gelogd. Daarbij registreren wij het IP adres dat de aanvraag doet, welke aanvraag precies gedaan wordt alsmede een aantal kenmerken van de browser waarmee die aanvragen gebeuren. Deze gegevens worden enkel bijgehouden om in het geval van een veiligheidsprobleem te kunnen nagaan wat er precies gebeurde. Ze worden op geen enkele andere manier verwerkt, met elkaar verbonden of doorgegeven. Deze logs worden verwijderd na 6 weken.
  • Om het verkeer op de website in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van Matomo (https://matomo.org/). Deze gegevens worden niet uitgewisseld met een derde partij. Matomo bevat alle werktuigen om ons te helpen in regel te zijn met de GDPR. Voor meer details, zie https://matomo.org/gdpr/.
    • Ook Matomo gebruikt twee cookies om het gebruik van de website te registreren (_pk_id* en _pk_sess). Deze cookies respecteren de 'Do Not Track Me' instellingen van uw browser.
  • De website bevat geen verwijzingen naar facebook, twitter, google of andere bedrijven die uw gegevens zouden willen onderscheppen. Zo'n verwijzingen stellen die bedrijven immers in staat u te volgen op het internet.
  • Wanneer u het contactformulier invult, bezorgt u ons uw naam, e-mailadres of telefoonummer en eventuele vragen of opmerkingen. Wij gebruiken deze gegevens enkel om u bij te staan met uw verzoek. Ze worden nooit doorgegeven of voor andere doeleinden gebruikt, en worden verwijderd na maximum één jaar.
  • Wij houden de gegevens van onze klanten en geïnteresseerden bij om te contacteren met nieuws over onze producten of activiteiten en facturatie. Bij alle algemene communicatie kunt u aangeven deze niet langer te ontvangen.
  • Indien u uw gegevens waarover wij beschikken zou willen inzien, wijzigen, verwijderen of verkrijgen dan kan u ons eenvoudigweg contacteren via kindercoach@langedock.be of via één van de andere kanalen die op onze website vermeld worden.