Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen door de ouders:

Mijn kind is niet weerbaar genoeg, kan jij ons helpen?

Ja

jouw zoon of dochter kan zeker bij mij terecht. Tijdens het traject pakken we de zaken die nu moeilijk lopen aan. Ik geef jouw kind handvaten om terug weerbaarder te zijn waardoor jouw kind terug gelukkiger en vrolijker rond loopt.

Als je dit wilt, nodig ik je graag uit op een gratis verkennend gesprek. Daarin bekijken we samen waar je kind tegen aanloopt en op welke manier ik hem daar in kan ondersteunen.

Kunnen wij ouders ook bij jou terecht?

Ja

Er zijn zeker mogelijkheden om jullie te ondersteunen. Dit kan via het traject: Weerbaar Opvoeden! We bespreken wat jij kan doen om je kind verder te helpen. We zoeken samen hoe je op een positieve manier jouw kind weerbaar kunt opvoeden. We bekijken ook waar jullie steeds tegen aan lopen. We ontleden de situaties, gaan na wat er goed en fout loopt en samen zoeken naar duurzame, effectieve oplossingen.

Als je dit wilt, nodig ik je graag uit op een gratis verkennend gesprek

Werk je met losse sessies?

Neen, ik bied geen losse sessies aan.

Want uit ervaring weet ik dat werken met losse sessie, niet het beoogde effect heeft. Het traject dat we samen doorlopen, brengt waardevolle processen op gang. Wanneer jij of jouw kind weerbaarder willen worden, vraagt dat nu éénmaal een engagement van jullie in tijd en energie. Maar dit engagement zorgt ervoor dat je betere resultaten hebt dan bij losse sessies.

Werkt het wel?

Ja

Maar het helpt je kind vooruit wanneer er gewerkt wordt. Als je kind alleen maar een uurtje bij mij werkt, nadenkt en verder niks uitprobeert, werkt het onvoldoende. Weerbaar worden gaat het met vallen en op staan gaat.

Ik weet uit ervaring dat kinderen er meegeholpen zijn, dat er andere klanten heel tevreden zijn en dat hun kinderen terug vrolijker door het leven gaan, dat ze het terug beter zien zitten.

Zijn hun problemen dan allemaal opgelost?

Neen

Maar je kind ziet het terug zitten en hij heeft terug de energie om er tegen aan te gaan, om hun problemen aan te pakken.

Veel gestelde vragen door de kinderen:

Zijn mijn ouders erbij?

Neen

Tijdens de sessies zijn je ouders er niet bij. Alleen tijdens het evaluatiegesprek komen we allemaal samen om te bespreken hoe het gelopen is, wat de volgende stap is.

Vertel je alles wat ik zeg aan mijn ouders?

Neen

Wat er verteld wordt tijdens de sessie, blijft tussen jou en mij. We bespreken samen wat je gaat vertellen aan je ouders. Jij beslist zelf of je meer of minder wilt vertellen.

Moet ik iets extra doen?

Ja

Je zal moeten werken, nadenken tijdens het uurtje dat je bij mij bent, maar dat is onvoldoende om de zaken onder de knie te krijgen. Je zult ook de dingen die we geleerd hebben, moeten uitproberen op school, thuis, tijdens je hobby’s. Je krijgt van mij elke week ‘huiswerk’ mee.

Zijn mijn problemen dan allemaal opgelost?

Neen

Dat is jammer genoeg onmogelijk. Maar ik beloof je dat je het terug ziet zitten en dat je de energie hebt om er tegen aan te gaan. Na deze workshop weet je beter hoe je met je problemen kunt omgaan.