Wat doe ik als kindercoach?

zelfportret

Als ouder wil je je kind gelukkig zien, dat het goed gaat met hem. Ondanks alle hulp die jij je kind reeds geboden hebt, kan het het gebeuren dat je kind toch niet lekker in zijn vel zit. Dat het last heeft van boosheid, verdriet, leerproblemen, verlegenheid… Dit kan er voor zorgen dat jij en je kind opgezadeld worden met een gevoel van machteloosheid en verdriet. Dit wil niet zeggen dat je daardoor een slechte ouder bent, maar je bent er ééntje die wel hulp kan gebruiken. Een kindercoach kan je daarbij helpen. Hij ondersteunt jou en jouw kind tot jullie terug zelf verder kunnen. Deze hulpvraag stellen is niet altijd evident, daar is vaak moed voor nodig.

Kindercoaching

Kindercoaching is voor mij een laagdrempelige, kortdurende, praktische begeleiding voor kinderen. Het coachen van kinderen is maatwerk. Ik werk met kinderen en hun ouders rond twee thema’s namelijk weerbaarheid en leren leren. Hoe lang de coaching duurt, hangt van het kind en de hulpvraag af. De kindercoach verwijst ook door naar andere deskundigen als de hulpvraag buiten zijn werkterrein valt.

Wanneer naar een kindercoach?

Ben je tussen de 6 en 15 jaar en je zit al een tijdje niet lekker in je vel dan kan je beroep doen op mij als kindercoach. Bij mij kan je rond 2 thema's terecht:

  • Weerbaarheid

  • Leren leren

Manier van werken

Ik ondersteun een kind in een 'moeilijkere' periode in zijn of haar leven. Vertrek vanuit de kracht van het kind zelf. Ik ga niet graven en wroeten om alles boven te krijgen, maar ik begeleid hem net in zijn zoektocht.

Als kindercoach ga ik aan de slag met de dingen die zich aandienen. Want ik ben er van overtuigd dat het kind zelf tot oplossingen komt. Ik ga op pad met jouw kind. Jouw kind heeft de regie mee in handen. Er wordt samen gezocht naar oplossingen die jouw kind ziet zitten, die haalbaar zijn voor hem. Want jouw kind moet ze wel uitproberen.

Een kindercoach supportert, zaait, helpt jouw kind op weg. Ik help om het kluwen van zijn gedachten te ontwarren. Voeg iets toe in plaats van iets weg te nemen. Op die manier wordt er aan het zelfvertrouwen gewerkt en doet jouw kind zelfkennis op.

Rol van de ouders in dit verhaal

Jij als ouder zet meestal de eerste stap, jij komt met die hulpvraag. Jij neemt contact op. Vandaar dat jullie ouders mee betrokken worden in de hele begeleiding. Want jullie kennen jullie kind en jullie moeten ook verder wanneer de begeleiding van mij als kindercoach stopt. Jullie worden op de hoogte gehouden tijdens het evaluatiegesprek gedurende het traject. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het gaat, welke evolutie je kind heeft afgelegd, wat er nog besproken moet worden en wat jij als ouder kan doen. Tussendoor vindt er na elke sessie een korte terugkoppeling plaats.